Stavební společnost
Michal Imr s.r.o.
V Zátiší 835
431 51  Klášterec nad Ohří

IČ: 28667271
DIČ: CZ28667271

Mob: +420 733 352 383
E-mail: info@imrstavebni.cz
http://www.imrstavebni.cz

ISO 9001
ISO 14001

O firmě

ISO

Stavební společnost Michal Imr s.r.o.

působí na trhu stavebních prací od roku 2008. Během své dosavadní historie realizovala velké množství zakázek, a to v rámci širokého spektra nabízených služeb se zaměřením na zemní práce.

Stavební společnost Michal Imr s.r.o.
je držitelem certifikátů mezinárodní normy:

ISO 9001: 2001

> systém managementu jakosti

ISO 14 001: 2005

> systém enviromentálního managementu

ISO certifikáty jsou zárukou stability společnosti a především kvality poskytovaných služeb.

Stavební společnost MICHAL IMR s.r.o. realizuje projekt s názvem „Technologie IMR“ z programu Technologie III. výzva OP PIK, reg.č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006425, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je pořízení 2 ks nových stavebních strojů : pásového rýpadla a drtící lžíce k rypadlu. Stroje umožňují drcení a třídění stavební suti a dalšího materiálu pro další použití na stavbách, který je v současné době většinou odvážen na skládku. Projekt přinese zvýšení tržeb, konkurenceschopnosti a vytvoření 2 nových pracovních míst.

Evropská Unie Ministerstvo průmyslu a obchodu